BLOK 2 – Mechanika I (Kinematyka)

37.00

Zdobądź z nami świat fizyki

Brak w magazynie

Kategoria: Tag:

Opis

W tym bloku omówimy zagadnienia dotyczące ruchu, między innymi: pojęcie prędkości, ruch prostolinowy, ruchy złożone, ruchy po okręgu i pojęcia z nimi związane. Szczegółowe przedstawienie zagadnień poniżej.

Blok ten składa się z 5 części i każda z nich zawiera film teoretyczny oraz kilka zadań. Do każdego zadania jest rozwiązanie w formie video, gdzie krok po kroku przedstawiamy sposób rozwiązywania danego typu zadań.

W sumie:

🔴  5 filmów teoretycznych – w sumie 53:24 min nagrań

🔴  21 filmów z rozwiązaniami zadań – w sumie 130:10 min nagrań

❗️ Bardzo ważne jest to, że wszystkie zagadnienia zostały opracowane na bazie wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) i w 100% pokrywają materiał, który pojawi się na maturze❗️

W związku z tym, ten blok jest przeznaczony dla maturzystów z fizyki jak i osób ze szkoły ponadpodstawowej, którzy mają fizykę w szkole na poziomie rozszerzonym. Jeśli masz poziom podstawowy, to te materiały również pomogą Ci opanować materiał poruszany na lekcjach fizyki.

Szczegółowy opis bloków kursu:

Część 1

🔸 posługiwanie się pojęciem prędkości do opisu ruchu prostoliniowego;
🔸 obliczanie wartości prędkości i przeliczanie jej na jednostki;
🔸 stosowanie do obliczeń związku prędkości z drogą i czasem, w którym została przebyta;
🔸 rozróżnianie pojęć położenie, tor i droga.

Część 2

🔸 nazywanie ruchem jednostajnym ruch, w którym droga przebyta w jednostkowych przedziałach czasu jest stała;
🔸 wyznaczanie wartości prędkości i drogę z wykresów zależności prędkości i drogi od czasu dla ruchu prostoliniowego odcinkami jednostajnego oraz rysowanie tych wykresów na podstawie podanych informacji;
🔸 nazywanie ruchem jednostajnie przyspieszonym ruch, w którym wartość prędkości rośnie w jednostkowych przedziałach czasu o tę samą wartość, a ruchem jednostajnie opóźnionym – ruch, w którym wartość prędkości maleje w jednostkowych przedziałach czasu o tę samą wartość;
🔸 posługiwanie się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego i jednostajnie opóźnionego;
🔸 wyznaczanie wartości przyspieszenia wraz z jednostką; stosowanie do obliczeń związku przyspieszenia ze zmianą prędkości i czasem, w którym ta zmiana nastąpiła (∆v = ɑ·∆t);
🔸 wyznaczanie zmian prędkości i przyspieszeń z wykresów zależności prędkości od czasu dla ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego (przyspieszonego lub opóźnionego).

Część 3

🔸 opisywanie spadku swobodnego jako przykładu ruchu jednostajnie przyspieszonego;
🔸 posługiwanie się pojęciem siły ciężkości; stosowanie do obliczeń związków między siłą, masą i przyspieszeniem grawitacyjnym.

Część 4

🔸 opisywanie ruchów złożonych jako sumy ruchów prostych; analizowanie rzutu poziomego jako przykładu ruchu dwuwymiarowego.

Część 5

🔸 opisywanie ruchu jednostajnego po okręgu, posługując się pojęciami: okresu, częstotliwości, prędkości liniowej oraz przemieszczenia kątowego, prędkości kątowej i przyspieszenia dośrodkowego wraz z ich jednostkami;
🔸 stosowanie do obliczeń związków między promieniem okręgu, prędkością kątową, prędkością liniową oraz przyspieszeniem dośrodkowym;
🔸 opisywanie ruchu niejednostajnego po okręgu.

 

Dostęp do materiałów dostajesz na 1 rok