BLOK 3 – Mechanika II (Dynamika)

57.00

Zdobądź z nami świat fizyki

Brak w magazynie

Kategoria: Tag:

Opis

W tym bloku omówimy zagadnienia dotyczące dynamiki, między innymi: pojęcie siły, zasady dynamiki Newtona, układy inercjalne i nieinercjalne, opory ruchu, równia pochyła, siły działające w ruchu po okręgu. Szczegółowe przedstawienie zagadnień poniżej.

Blok ten składa się z 5 części i każda z nich zawiera film teoretyczny oraz kilka zadań. Do każdego zadania jest rozwiązanie w formie video, gdzie krok po kroku przedstawiamy sposób rozwiązywania danego typu zadań.

W sumie:

🔴  5 filmów teoretycznych – w sumie 134:56 min nagrań

🔴  25 filmów z rozwiązaniami zadań – w sumie 231:00 min nagrań

❗️ Bardzo ważne jest to, że wszystkie zagadnienia zostały opracowane na bazie wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) i w 100% pokrywają materiał, który pojawi się na maturze❗️

W związku z tym, ten blok jest przeznaczony dla maturzystów z fizyki jak i osób ze szkoły ponadpodstawowej, którzy mają fizykę w szkole na poziomie rozszerzonym. Jeśli masz poziom podstawowy, to te materiały również pomogą Ci opanować materiał poruszany na lekcjach fizyki.

Szczegółowy opis bloków kursu:

Część 1 – pojęcie siły i siła wypadkowa.

🔸  stosowanie pojęcia siły jako działania skierowanego (wektor);
🔸 wskazywanie wartości, kierunku i zwrotu wektora siły; posługiwanie się jednostką siły;
🔸 rozpoznawanie i nazywanie siły, podawanie ich przykładów w różnych sytuacjach praktycznych (siły: ciężkości, nacisku, sprężystości, oporów ruchu);
🔸 wyznaczanie i rysowanie sił wypadkowych dla sił o jednakowych kierunkach; opisywanie i rysowanie sił, które się równoważą;
🔸 wyznaczanie graficzne siły wypadkowej dla sił działających w dowolnych kierunkach na płaszczyźnie.

Część 2 – Zasady Dynamiki Newtona.

🔸 analizowanie zachowania się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki;
🔸 posługiwanie się pojęciem masy jako miary bezwładności ciał;
🔸 analizowanie zachowania się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki i stosowanie do obliczeń związków między siłą i masą a przyspieszeniem;
🔸 opisywanie wzajemnego oddziaływania ciał posługując się trzecią zasadą dynamiki;
🔸 stosowanie zasad dynamiki do opisu zachowania się ciał.

Część 3 – Układy inercjalne i nieinercjalne, zasada względności Galileusza.

🔸 opisywanie i wskazywanie przykładów względności ruchu;
🔸 opisywanie ruchu względem różnych układów odniesienia;
🔸 rozróżnianie układów inercjalnych i nieinercjalnych;
🔸 omawianie różnic między opisem ruchu ciał w układach inercjalnych i nieinercjalnych;
🔸 posługiwanie się pojęciem siły bezwładności;
🔸 stosowanie zasady równoważności układów inercjalnych (zasadę względności Galileusza).

Część 4 – Opory ruchu, ruch ciał na równi pochyłej.

🔸 opisywanie oporów ruchu (opory ośrodka, tarcie statyczne, tarcie kinetyczne);
🔸 rozróżnianie współczynników tarcia kinetycznego oraz tarcia statycznego;
🔸 omawianie roli tarcia na wybranych przykładach;
🔸 opisywanie ruchu ciał na równi pochyłej.

Część 5 – Siły działające w ruchu po okręgu w układzie inercjalnym i nieinercjalnym.

🔸 wskazywanie siły dośrodkowej jako przyczyny ruchu jednostajnego po okręgu;
🔸 rozróżnianie siły odśrodkowej w układzie inercjalnym od siły odśrodkowej w układzie nieinercjalnym.

 

Dostęp do materiałów dostajesz na 1 rok